Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

GummiBonBon
6753 2fd4
Reposted fromhagis hagis
GummiBonBon
Przystanek w Skajbotach - powiat olsztyński, gmina Barczewo
Reposted fromtowo85 towo85
GummiBonBon
Reposted frombabyface babyface

January 13 2018

GummiBonBon
Reposted fromFlau Flau viababyface babyface

January 12 2018

GummiBonBon
4557 b90b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaconcarne concarne
GummiBonBon
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viaconcarne concarne
GummiBonBon
4488 92ed
Reposted fromkarahippie karahippie viaconcarne concarne

January 09 2018

0779 177d
Reposted fromessenceofnature essenceofnature viaconcarne concarne
GummiBonBon
6650 d6d7 500
Reposted fromzie zie viaconcarne concarne
3091 e43c 500

genocide-peroxide:

Eric Lacombe

Reposted fromcastrumdoloris castrumdoloris viaconcarne concarne
GummiBonBon
5596 5257
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viafilmowy filmowy

December 21 2017

GummiBonBon
1303 0e61 500
Reposted from4777727772 4777727772 viablackenedsky blackenedsky

December 05 2017

GummiBonBon
Reposted fromgruetze gruetze viababyface babyface

November 27 2017

7572 d772
Reposted fromkniepuder kniepuder viababyface babyface
8731 13a7 500
Reposted fromkniepuder kniepuder
GummiBonBon
7884 3ecf 500
Reposted from3ch0 3ch0 viaconcarne concarne
GummiBonBon
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viashinein shinein

November 13 2017

8992 df94 500

rosetwirledwings:

Jean Michel Basquiat (1960-1988)
Untitled (Bust)
acrylic, paper, and tape collage on paper, 76x57 cm

Reposted fromgrarzynka grarzynka viababyface babyface
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl